Μάθε Περισσότερα

Σχετικά με το YESSI

Στις μέρες μας, χρειαζόμαστε τη συμμετοχή και τη δράση των νέων στις κοινότητές μας και στις δημοκρατίες μας. Ο κόσμος φαίνεται να γίνεται πιο περίπλοκος από ποτέ με τον αντίκτυπο κοινωνικών ζητημάτων όπως ο Covid-19 και οι κλιματικές κρίσεις. Το έργο YES-SI στοχεύει στην εκπαίδευση των νέων και των εργαζομένων σε νέους ώστε να γίνουν ενεργοί δημοκρατικοί ηγέτες και να χρησιμοποιούν εργαλεία και πρακτικές ψηφιακού ακτιβισμού για να αναζητήσουν πιθανές λύσεις σε αυτά τα προβλήματα και να οδηγήσουν σε θετικές αλλαγές στην κοινότητα.

Αποτελέσματα Έργου

YES-SI Μεθοδολογία

YES-SI Εκπαιδευτικές Ενότητες

YES-SI Ιστορίες επιρροής και έμπνευσης

YES-SI Changemakers LABs

Τίτλος / Ενότητα σελίδας

Εγχειρίδιο YES-SI

Συνεργάτες

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις. 2021-1-DE04-KA220-YOU-000029144

Copyright © 2022 YESSI. All Rights Reserved
Powered by Innovation Hive