Εταίροι

PROBENS

Η PROBENS δημιουργήθηκε το 1983 ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα την Καταλονία και τις Βαλεαρίδες Νήσους, στην Ισπανία. Με πάνω από 39 χρόνια εμπειρίας στην ανάπτυξη και εφαρμογή εξειδικευμένων προγραμμάτων και υπηρεσιών για άτομα που υποφέρουν από κοινωνικό και οικονομικό αποκλεισμό. Η PROBENS ειδικεύεται στους τομείς της κατάρτισης και της εκπαίδευσης, της απασχόλησης, της παροχής νομικών συμβουλών και της ένταξης στη μετανάστευση. Ο οργανισμός προσφέρει επίσης τεχνική υποστήριξη σε άλλους οργανισμούς που χρειάζονται συμβουλευτική όσον αφορά τη διαχείριση έργων, τις αιτήσεις χρηματοδότησης και τη διαχείριση δημόσιων χρηματοδοτήσεων. Η PROBENS είναι μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου REIN και ενεργό μέλος άλλων διεθνών, καθώς και τοπικών, περιφερειακών και εθνικών δικτύων, λόγω της πάνω από 27ετούς εμπειρίας της σε διεθνή έργα.

INNOVATION HIVE

Η Innovation Hive είναι ένας ιδιωτικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός που εδρεύει στην Ελλάδα και ειδικεύεται στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας. Οι δράσεις μας αποσκοπούν στην ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής των ευρωπαϊκών κοινωνιών, ενώ στόχος μας είναι να βρούμε λύσεις στις νέες προκλήσεις της καινοτομίας, να επιτύχουμε ανάπτυξη, βιωσιμότητα και να μεγιστοποιήσουμε τον αντίκτυπο στην κοινωνία. Η φιλοσοφία του οργανισμού για την επίτευξη αυτών των στόχων βασίζεται σε μεθοδολογίες συν-δημιουργίας και σε μια προσέγγιση τετραπλής έλικας. Η εμπλοκή ενδιαφερομένων από τη βιομηχανία, την επιστήμη και την κοινωνία έχει ως στόχο τη δημιουργία δεσμών μεταξύ των επιχειρήσεων, της ακαδημαϊκής κοινότητας και των φορέων της κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να αναπτυχθεί ένας συνδυασμός γνώσεων, δεξιοτήτων, εργαλείων, αξιών και κινήτρων. Ο τελικός στόχος είναι να γίνει η διαφορά στις τοπικές κοινωνίες και να επιτύχουν στο υψηλότερο επίπεδο οι αρχές των εννοιών της κοινωνικής καινοτομίας.

SEi TUATHA

Η Tuatha συγκεντρώνει μια συλλογικότητα ατόμων και οργανισμών στον χώρο της καινοτομίας, της εκπαίδευσης, της κοινωνικής και βιώσιμης επιχειρηματικότητας. Το όραμά μας απλώνεται σε ένα δίκτυο 40 χωρών και σε ένα ιστορικό 35 ετών πρωτοπορίας στην κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική ευαισθητοποίηση στο επίκεντρο της οικονομικής ανάπτυξης. Η ομάδα Tuatha έχει συνεργαστεί με κοινότητες και νέους στην Ιρλανδία, σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες καθώς και στην Ασία και την Αφρική. Η ομάδα εδρεύει στην Ιρλανδία και έχει ενεργά μέλη της ομάδας στη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Νιγηρία, την Ινδονησία και τον Παναμά. Εκτός από τις ρίζες της στην ιρλανδική εμπειρία, η εταιρεία διαθέτει μεγάλη εμπειρία από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, την Ασία και την Κεντρική Αμερική. Το βασικό έργο της SEi Tuatha είναι γύρω από την κοινωνική επιχειρηματικότητα και ιδιαίτερα τη χρήση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας για να βοηθήσει τις κοινότητες να αναπτύξουν τις δικές τους οικονομίες και να γίνουν βιώσιμες. Στο πλαίσιο της SEi Tuatha υπάρχει η ομάδα εκπαίδευσης για την κοινωνική επιχειρηματικότητα που ήταν μέρος του έργου Horizon 2020 (NEMESIS) που σχεδίασε και ανέπτυξε το μοντέλο εκπαίδευσης για την κοινωνική καινοτομία εργάζεται σε μια σειρά από έργα Erasmus+ στην Ευρώπη αναπτύσσοντας την κοινωνική καινοτομία και την κοινωνική επιχειρηματικότητα στα σχολεία και βοηθώντας τους νέους να γίνουν ηγέτες στις κοινότητές τους. Όσον αφορά τις κοινωνικές επιχειρήσεις, η SEi Tuatha είναι υπέρμαχος και πρωτοπόρος στις κοινωνικές επιχειρήσεις κοινού πλούτου, ένα νέο μοντέλο κοινωνικής επιχείρησης που επικεντρώνεται στη δίκαιη κατανομή του πλούτου, στον κοινωνικό έλεγχο ως τρόπο δημιουργίας μιας υπεύθυνης δήλωσης σκοπού για τις επιχειρήσεις και στην κοινωνική αδειοδότηση ως τρόπο συνεργασίας των επιχειρήσεων με βάση κοινές αξίες και κοινωνικούς στόχους. Η SEi Tuatha συνδέεται μέσω των κοινωνικών αδειών με διάφορες οργανώσεις στη Γαλλία, την Κροατία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Νιγηρία, τη Βραζιλία και την Ινδονησία και, ως εκ τούτου, έχει πρόσβαση σε πόρους και υποστήριξη που καλύπτουν όλες τις πτυχές της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, της συνεταιριστικής εργασίας, της αμοιβαιότητας, της εκπαίδευσης και της βιωσιμότητας.

CESIE

Η CESIE είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2001, εμπνευσμένος από το έργο και τις θεωρίες του Ιταλού κοινωνιολόγου Danilo Dolci (1924-1997). Η CESIE συμβάλλει στην ενεργό συμμετοχή των ανθρώπων, των κοινωνιών των πολιτών και των θεσμικών οργάνων μέσω της υλοποίησης σχεδίων σε διάφορους θεματικούς τομείς, προς την κατεύθυνση της προώθησης της ανάπτυξης και της εξέλιξης, εκτιμώντας πάντα την ποικιλομορφία με σεβασμό στην ηθική και την ανθρώπινη ανάπτυξη. Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ μας είναι η προώθηση της ανάπτυξης μέσω καινοτόμων και συμμετοχικών εκπαιδευτικών προσεγγίσεων. Μαζί με άλλα ιδρύματα και οργανισμούς, η CESIE υλοποιεί σήμερα πάνω από 120 έργα σε περισσότερες από 80 χώρες. Ως ευρωπαϊκό κέντρο μελετών και πρωτοβουλιών, ο οργανισμός είναι αφιερωμένος στην προώθηση της έρευνας και της ανάπτυξης, ώστε να αυξήσει και να βελτιώσει τις διαδικασίες καινοτομίας με προσανατολισμό στο μέλλον στον εκπαιδευτικό, κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό τομέα, πιστεύοντας στη διατομεακή συνεργασία οργανισμών που συνεργάζονται σε ετερογενείς τομείς και τομείς

STIMMULI

Ο οργανισμός STIMMULI είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που εργάζεται σε έργα με επίκεντρο τον κοινωνικό αντίκτυπο, οραματιζόμενος να εμπνεύσει τη μελλοντική εκπαίδευση και να πυροδοτήσει θετικές αλλαγές στην κοινωνία. Για να επιτύχουμε την αποστολή μας, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε εκπαιδευτικά έργα και έργα ενδυνάμωσης που καλλιεργούν στάσεις αλλαγής, εισάγουν επιχειρηματική σκέψη και ωθούν σε αλλαγές συμπεριφοράς για πιο βιώσιμο τρόπο ζωής. Η STIMMULI φέρει εκτεταμένη εμπειρία σε διάφορους τομείς δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένου αυτού της Εκπαίδευσης Κοινωνικής Καινοτομίας, της Εκπαίδευσης Επιχειρηματικότητας, της Εκπαίδευσης Ενεργού Πολίτη και της Εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς και της βιώσιμης ανάπτυξης, όπου αναπτύσσονται και σχεδιάζονται νέες προσεγγίσεις και αποτελεσματικές πρακτικές και εργαλεία. Το έργο μας αποσκοπεί στην αξιοποίηση της δύναμης της συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων, μη κερδοσκοπικών οργανισμών, κοινωνικών επιχειρήσεων, επιχειρήσεων και κυβερνήσεων, για την αποτελεσματικότερη και ευρύτερη αντιμετώπιση πιεστικών κοινωνικών προκλήσεων.

VSBI

Η VSBI ιδρύθηκε το 2005 με σκοπό την ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων ιδεών για την υποστήριξη των ατόμων με αναπηρία για την ανεξάρτητη διαβίωσή τους και την πλήρη ένταξή τους στην κοινωνία και την απασχόληση. Το VSBI παρέχει υπηρεσίες για την υποστήριξη της πρόσβασης σε προσωπικό προϋπολογισμό και προσωπική βοήθεια και λειτουργεί μεγαλύτερα γραφεία στο Merseburg (Σαξονία-Άνχαλτ, έδρα του VSBI) και στο Erfurt (Θουριγγία). Το VSBI συμμετέχει ενεργά σε οργανώσεις-ομπρέλες για την πολιτική αυτοεκπροσώπηση των ατόμων με αναπηρία στη Θουριγγία και τη Σαξονία-Άνχαλτ.

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις. 2021-1-DE04-KA220-YOU-000029144

Copyright © 2022 YESSI. All Rights Reserved
Powered by Innovation Hive