Αποτελέσματα Έργου

Αποτέλεσμα Έργου 1: Μεθοδολογία YES-SI

Η μεθοδολογία YES-SI είναι ένα εννοιολογικό, επιχειρησιακό πλαίσιο για την ανάπτυξη και την αλλαγή του ρόλου των νέων στην κοινωνία και τη σημαντική συμβολή τους στην κοινωνική καινοτομία και σε ένα βιώσιμο, δίκαιο και οικολογικά ασφαλές μέλλον. Η μεθοδολογία αυτή θα βασίζεται στις θεμελιώδεις εμπειρίες του έργου NEMESIS και στις αρχές της FairShares, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ενοποιητικό καινοτόμο πλαίσιο για το πώς να ενδυναμωθούν οι νέοι ώστε να γίνουν τοπικοί φορείς αλλαγής. Το NEMESIS εξετάζει νέους καινοτόμους τρόπους για τη δημιουργία έργων από τα σχολεία που επιλύουν κοινωνικά προβλήματα μέσω της συνδημιουργίας μεταξύ μαθητών, εκπαιδευτικών, γονέων και της κοινότητας. Το FairShares είναι ένα επιχειρηματικό μοντέλο που διασφαλίζει ότι όλοι όσοι δημιουργούν πλούτο λαμβάνουν ένα δίκαιο μερίδιο από τα κέρδη που δημιουργούν και έχουν λόγο στη λήψη αποφάσεων γύρω από αυτή την επιχείρηση.

Progress
100%

Αποτέλεσμα Έργου 2: Εκπαιδευτικές Ενότητες YES-SI

Οι εκπαιδευτικές ενότητες YES-SI προσφέρουν ένα ολοκληρωμένο σύνολο διαδραστικού εκπαιδευτικού υλικού, ειδικά σχεδιασμένο για τους νέους που δεν έχουν ασχοληθεί. Θα υπάρξουν συνολικά 4 ενότητες που θα υποστηρίξουν την ανάπτυξη των ικανοτήτων των νέων για την αλλαγή της κοινότητας. Στην Ενότητα 1 θα μάθουν να δημιουργούν πόρους και να βρίσκουν ενδιαφερόμενους φορείς καθώς και ανάγκες στην τοπική τους κοινότητα. Στην Ενότητα 2 θα αναπτύξουν τα ατομικά και συλλογικά στυλ ηγεσίας τους ως δημοκρατικοί ηγέτες που αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της κοινότητας. Θα συνεργαστούν με τοπικά makerspaces για να δημιουργήσουν πρωτότυπο μιας υπηρεσίας ή ενός προϊόντος που ανέπτυξαν με την ομάδα ανθρώπων που θέλουν να βοηθήσουν περισσότερο. Στο makerspace θα αρχίσουν να
να μάθουν για τον ανθρωποκεντρικό σχεδιασμό. Η ενότητα 3 έχει ως στόχο την υποστήριξη των νέων με μεθόδους και παραδείγματα χρήσης του διαδικτύου, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και άλλων ψηφιακών εργαλείων (π.χ. διαδικτυακές υπογραφές) για την οικοδόμηση του έργου τους. Η ενότητα 4 θα επικεντρωθεί στο πώς οι προκλήσεις της τοπικής κοινότητας που αντιμετώπισαν οι συμμετέχοντες σχετίζονται επίσης με παγκόσμια ζητήματα

Progress
100%

Αποτέλεσμα έργου 3: YES-SI Ιστορίες επιρροής και έμπνευσης

Οι ιστορίες του YES-SI για τον αντίκτυπο και την έμπνευση θα παρουσιάσουν, μέσω σύντομων βίντεο, τις ιστορίες επιτυχίας 40 νεαρών δημιουργών αλλαγών στην κοινότητα και των μεντόρων και υποστηρικτών τους. Το έργο YES-SI στοχεύει στη δημιουργία προσωπικών ηλεκτρονικών ιστοριών που απευθύνονται στην καρδιά του ακροατή. Καθώς το έργο εξελίσσεται, οι Ιστορίες θα περιλαμβάνουν επίσης τις περιπτώσεις των νέων που μέσω του προγράμματος επώασης YES-SI changemakers Labs εμπλέκονται στην αλλαγή των πολιτών. Επιπλέον, οι Ιστορίες αντίκτυπου και έμπνευσης θα περιλαμβάνουν επίσης τις ιστορίες των εργαζομένων σε νέους και των μεντόρων νέων που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο και συνέβαλαν σημαντικά στην ενδυνάμωση των νέων ηγετών.

Progress
100%

Αποτέλεσμα έργου 4: YES-SI Changemakers LABs

Τα 4 “YES-SI Changemaker LABs” θα είναι εικονικοί και πραγματικοί χώροι όπου θα προσφέρονται οι εκπαιδευτικές ενότητες YES-SI για τους νέους και τους εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας και θα δώσουν τη δυνατότητα στους νέους να αναλάβουν δράση και να μετατρέψουν τις ιδέες τους σε πραγματικά έργα. Θα αναπτυχθεί ένας ειδικός οδηγός και υλικό για την εκπαίδευση των εκπαιδευτών για τους εργαζόμενους σε θέματα νεολαίας και τους εκπαιδευτές, ώστε να μπορούν να εφαρμόσουν το πρόγραμμα στα διαφορετικά τους περιβάλλοντα. Στη Γερμανία, την Ισπανία, την Ελλάδα και την Ιταλία θα υλοποιηθεί τουλάχιστον ένα YES-SI Changemaker LAB. Η διαδικασία αυτή θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους φορείς της πόλης, συμπεριλαμβανομένων επαγγελματιών, πολιτών, ερευνητών, φορέων χάραξης πολιτικής κ.λπ. Μέσω της πρόσθετης συνδυασμένης κινητικότητας του προγράμματος, 16 νέοι και 6 εργαζόμενοι/εκπαιδευτές νέων θα δημιουργήσουν μια ανταλλαγή εμπειριών από τις εκπαιδεύσεις και τις προσεγγίσεις σε διακρατικό επίπεδο.

Progress
80%

Αποτέλεσμα έργου 5: YES-SI Gaming App για καμπάνια Crowdfunding

Η εφαρμογή YES-SI Gaming App θα έχει ως στόχο να εισαγάγει τα στοιχεία της δημόσιας χρηματοδότησης (crowdfunding) στους νέους μέσω μιας μεθόδου παιχνιδοποίησης και εκπαιδευτικής ψυχαγωγίας. Στο τέλος του προγράμματος Changemakers LABs, οι νέοι θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν πώς να δημιουργούν την εκστρατεία τους για crowdfunding. Το παιχνίδι θα βασίζεται σε προσομοίωση με “αληθινά” παραδείγματα, προκειμένου να αυξηθεί το επίπεδο συμμετοχής και ο αντίκτυπος στην ομάδα-στόχο. Επιπλέον, το Serious Game θα στοχεύει στην
μη τυπική εκπαίδευση, καθώς θα είναι ένα Παιχνίδι που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί εντός και εκτός των Εργαστηρίων από διάφορους οργανισμούς. Θα είναι διαθέσιμο για δωρεάν λήψη από τον ιστότοπο του έργου και τους ιστότοπους των Εργαστηρίων

Progress
50%

Αποτέλεσμα Έργου 6: Εγχειρίδιο YES-SI

Το εγχειρίδιο YES-SI θα καταδείξει τη διαδικασία ανάπτυξης, υλοποίησης και πιλοτικής εφαρμογής της συνολικής μεθοδολογίας του έργου YES-SI, παρουσιάζοντας τις προκλήσεις και τις λύσεις, τα διδάγματα και τέλος διατυπώνοντας συστάσεις για την εφαρμογή νέων εργαστηρίων και για να καταστούν τα υπάρχοντα πιο βιώσιμα. Η συνοπτική έκθεση θα παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια του τελικού συνεδρίου στην Ερφούρτη.

Progress
1%

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις. 2021-1-DE04-KA220-YOU-000029144

Copyright © 2022 YESSI. All Rights Reserved
Powered by Innovation Hive