Το Έργο

Περιγραφή Έργου

Σήμερα χρειαζόμαστε τη συμμετοχή και τη δράση των νέων στις κοινότητες και τις δημοκρατίες μας. Ο κόσμος μοιάζει να γίνεται πιο περίπλοκος από ποτέ με τις επιπτώσεις κοινωνικών ζητημάτων όπως η κρίση του covid-19 και η κλιματική κρίση. Το έργο YES-SI στοχεύει στην εκπαίδευση των νέων και των επαγγελματιών της νεολαίας ώστε να γίνουν ενεργοί δημοκρατικοί ηγέτες και να χρησιμοποιήσουν εργαλεία και πρακτικές ψηφιακού ακτιβισμού για να αναζητήσουν πιθανές λύσεις σε αυτά τα προβλήματα και να προωθήσουν θετικές αλλαγές στην κοινότητα.

 
Πιστεύουμε ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της Κοινωνικής Καινοτομίας, μιας συνεργατικής και συλλογικής μαθησιακής διαδικασίας για την ενδυνάμωση και την κοινωνικοπολιτική ενεργοποίηση των μαθητών ώστε να προωθήσουν την κοινωνική αλλαγή ανεξάρτητα από την επαγγελματική τους πορεία. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το έργο YES-SI θα αναπτύξει ένα διαδικτυακό και μη διαδικτυακό πρόγραμμα επώασης, το Changemakers LABS, για να διευκολύνει την εφαρμογή της Κοινωνικής Καινοτομίας στον τομέα της νεολαίας. 

Αυτά τα Changemakers LABS θα βασίζονται σε διαφορετικές εκπαιδευτικές ενότητες και θα δίνουν επίσης τη δυνατότητα στους νέους να συναντηθούν (με άλλους νέους, εργαζόμενους σε θέματα νεολαίας και φορείς της πόλης) για να αναλάβουν δράση δρομολογώντας έργα πραγματικής ζωής.


Το έργο YES-SI θα δημιουργήσει επίσης ένα APP το οποίο θα εισάγει τα στοιχεία του crowdfunding μέσω gamification και εκπαιιδευτικής ψυχαγωγίας στο τέλος του προγράμματος των Changemakers LABS.

Αυτό θα επιτρέψει στους νέους να δημιουργήσουν τις δικές τους εκστρατείες crowdfunding για τα δικά τους έργα που αναπτύχθηκαν μέσω τωνChangemakers LABS. Η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη για δωρεάν λήψη από αυτόν τον ιστότοπο και τον ιστότοπο του LABs.

Αντίκτυπος

Το YES-SI θα έχει άμεσο αντίκτυπο στους νέους που θα εκπαιδευτούν, μέσω των εργαστηρίων Changemakers LABs, με στόχο την προώθηση της πρωτοβουλίας τους για την υλοποίηση έργων κοινωνικής καινοτομίας και τη βελτίωση των δεξιοτήτων τους ως ενεργών πολιτών και της νοοτροπίας τους ως προς την κοινωνική καινοτομία. Καθ’ όλη τη διάρκεια αυτού του προγράμματος θα υποστηρίζονται με συναισθηματικούς και γνωστικούς πόρους για να συνεχίσουν και να χρηματοδοτήσουν το έργο τους ακόμη και μετά τη συμμετοχή τους στα YES-SI Changemaker LABs.


Χάρη στο YES-SI οι νέοι αυτοί θα συνδεθούν και θα εμπνευστούν από άλλους νέους changemakers σε όλο τον κόσμο μέσω των ιστοριών τους για τον αντίκτυπο και την έμπνευση.Θα έχουν επίσης την ευκαιρία να έρθουν σε άμεση επαφή με μέντορες και πρότυπα, ομάδες συνομηλίκων και φορείς της πόλης για να συνεργαστούν και να υποστηριχθούν αμοιβαία στη δημιουργία και υλοποίηση πρωτοβουλιών κοινωνικής καινοτομίας. Καθώς και να έχουν διαρκή πρόσβαση στους ανοικτούς πόρους και το δίκτυο της κοινότητας των YES-SI Changemaker LABs.


Το YES-SI θα έχει επίσης άμεσο αντίκτυπο στους εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας, οι οποίοι θα εκπαιδευτούν άμεσα για να υποστηρίξουν την προσωπική και συλλογική ανάπτυξη των νέων μέσω μιας καινοτόμου προσέγγισης αλλαγής. Θα έχουν επίσης πρόσβαση σε διάφορα ουσιαστικά και ειδικά σχεδιασμένα υλικά για την ενσωμάτωση των μεθόδων YES-SI στις πρακτικές εργασίας τους με τους νέους, καθώς και για τη βοήθεια των νέων να αποκτήσουν crowdfunding χρησιμοποιώντας το YES-SI Game.

 
Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι φορείς της πόλης που θα συμμετέχουν άμεσα στα εργαστήρια αλλαγής YES-SI Changemaker LABs, θα βιώσουν μια πραγματική διαδικασία ανοικτής καινοτομίας και θα κερδίσουν τις δημιουργικές ιδέες και την ενέργεια των νέων. Τα LABs θα αποτελέσουν την πλατφόρμα για τους συμμετέχοντες να δημιουργήσουν λύσεις που σχετίζονται με την πόλη, με άμεσο αντίκτυπο στις κοινότητές τους.


Γνωρίζατε ότι το YES-SI θα προωθήσει συγκεκριμένα μηνύματα πολιτικής για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της ΕΕ και των κρατών μελών με στόχο να τους υποστηρίξει στο σχεδιασμό πολιτικών και πρωτοβουλιών για την υποστήριξη περισσότερων εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών κοινωνικής καινοτομίας; Τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τα YES-SI Changemaker LABs θα προσφέρονται ως μια ευέλικτη, μεταβιβάσιμη και ιδιαίτερα προσαρμόσιμη πλατφόρμα που θα προσεγγίσει περισσότερους παρόχους εκπαίδευσης και θα υποστηρίξει οργανώσεις νεολαίας σε διεθνές επίπεδο

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις. 2021-1-DE04-KA220-YOU-000029144

Copyright © 2022 YESSI. All Rights Reserved
Powered by Innovation Hive