Αναδεικνύοντας τη Δύναμη της Νεολαίας μεσα απο Ψηφιακά Εργαλεία και Προσωπικές Ιστορίες Επιρροής και Έμπνευσης

Σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από ταχύτατες τεχνολογικές εξελίξεις και σημαντικές κοινωνικές προκλήσεις, το έργο YES-SI έρχεται για να εκπαιδεύσει νέους ανθρώπους και εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας. Στον πυρήνα του, το έργο επικεντρώνεται στην αξιοποίηση της δύναμης των ψηφιακών εργαλείων για την αντιμετώπιση σημαντικών ζητημάτων.

Στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του τρίτου παραδοτέου του έργου, η πρωτοβουλία που πραγματοποιήθηκε αποσκοπούσε στην ανάπτυξη μιας εμβληματικής σειράς ιστοριών από 40 νέους και τους μέντορές τους. Αυτές οι αφηγήσεις αποτελούν παραδείγματα επιτευγμάτων, αναδεικνύοντας την αλλαγή που προκαλείται από τη δράση της νεολαίας στις κοινότητές τους.  Μέσα από τα βίντεο, αυτές οι ηλεκτρονικές αφηγήσεις ενισχύουν τον συναισθηματικό δεσμό του ακροατή με τις εμπειρίες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι συμμετέχοντες.

Οι ιστορίες αναδεικνύουν παράλληλα την ουσία του προγράμματος “Changemakers Labs“. Αυτό το πρόγραμμα, ως μια δημιουργική πλατφόρμα αλληλεπίδρασης, επιτρέπει στους νέους να συναντηθούν, να επικοινωνήσουν τις ιδέες του και να προτείνουν λύσεις για τις πιο καίριες κοινωνικές προκλήσεις. Οι ιστορίες τους αποκαλύπτουν πώς οι νέοι, μέσω αυτών των εργαστηρίων, εκφράζουν και υλοποιούν τις ιδέες τους,προτείνοντας λύσεις που αντανακλούν τη δυναμική τους για αλλαγή. Οι αφηγήσεις είναι διαθέσιμες σε γλώσσες όπως τα Ελληνικά, Ισπανικά, Γερμανικά και Ιταλικά.


Καθώς το έργο προχωρά, οι Ιστορίες των νέων θα αναδείξουν ταυτόχρονα τον καίριο και καθοδηγητικό ρόλο που διαδραματίζουν οι μέντορες προς τη νεότερη γενιά ηγετών. Με την εμπειρία τους, συνεισφέρουν σημαντικά όχι μόνο στην προσωπική αλλά και επαγγελματική ανάπτυξη τους, προάγοντας έτσι ένα πνεύμα καινοτομίας. Η καθοδήγησή τους δεν περιορίζεται μόνο στη μεταφορά γνώσεων, αλλά επικεντρώνεται στην παροχή ενδυνάμωσης και στην ανάδειξη των δυνατοτήτων των νέων. Οι μεντορες, κατανοώντας την πολυπλοκότητα του περιβάλλοντος και των προκλήσεων, διαμορφώνουν μια ευνοϊκή ατμόσφαιρα που προάγει την ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων και διαχείρισης της αλλαγής.

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις. 2021-1-DE04-KA220-YOU-000029144

Copyright © 2022 YESSI. All Rights Reserved
Powered by Innovation Hive